Gerechtsdeurwaarder
media.jpg

Media

In de media.

Kris is een gegeerde auteur van rechtspublicaties en evenzeer een gedreven spreker. Hij doet regelmatig voordrachten over uiteenlopende onderwerpen of woont studiedagen bij. Hieronder vindt u daar een overzicht van.

Studiedagen

 • Collectieve schuldenregeling op 13/10/2000

 • Beslag- en executierecht op 16/02/2001

 • Vermogenstransparantie op 19/05/2001

 • Het nieuwe Europese Internationaal Privaatrecht() op 9/06/2001

 • Juridische Actualia (Nationale Kamer) op 29/11/2003

 • Beslagrecht (Rechtskroniek van het notariaat) op 1/04/2004

 • De gerechtsdeurwaarder, de procedure en het uitvoeringsrecht (Nationale Kamer) op 22/10/2005

 • Wat is nieuw in het Europees burgerlijk procesrecht? op 17/03/2006

 • Beslagrecht op 18/11/2006

 • Professionele aansprakelijkheid van kandidaat-gerechtsdeurwaarders (Nationale vereniging van kandidaat-gerechtsdeurwaarders) op 18/11/2006

 • Recente ontwikkelingen aangaande beslag op 16/06/2007

 • Europese uitvoering Nationale Kamer op 24/11/2007

 • De professionele vennootschap voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarder (Nationale vereniging van kandidaat-gerechtsdeurwaarders) op 19/04/2008

 • Infovergadering benoemingscriteria en statuut van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder (Nationale vereniging van kandidaat-gerechtsdeurwaarders) op 25/04/2009

 • Het Europees betalingsbevel (Knops Publishing) op 26/10/2009

 • Het centraal bestand van berichten en beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) op 22/01/2011

 • Invordering lokale belasting (Knops Publishing) op 14/10/2011

 • Het CBB (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) op 19/11/2011

 • De gerechtsdeurwaarder binnen de modernisering/informatisering van Justitie (door Renaat Landuyt) (Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders) op 16/01/2012

 • BTW-plicht voor gerechtsdeurwaarders: nadeel of opportuniteit? (Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders) op 16/01/2012

 • Nieuwe benoemingen (Algemene vergadering) (Nationale vereniging van kandidaat-gerechtsdeurwaarders) op 17/03/2012

 • Curator Onbeheerde Nalatenschappen (Infostrat ) op 14/12/2012

 • Toepassing van het BTW-stelsel (Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders) op 17/12/2012

 • De gedwongen tenuitvoerlegging: de confrontatie met collectieve insolventieprocedures en andere capita selecat. (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) op 16/11/2013

 • Opleiding anti-witwaswetgeving (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) op 18/12/2013

 • Het huurgarantiefonds (Diam) op 15/02/2014

 • Benoemingsprocedure - opwaardering kandidaat-gerechtsdeurwaarder - het tuchtrechterlijk onderzoek - De Brussel Ibis-verordening (Sam-Tes) op 25/11/2014

 • De uitdagingen van Justitie en de rol van de gerechtsdeurwaarde r(Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders) op 15/12/2014

 • Algemene infovergadering (Diam) op 4/02/2015

 • De nieuwe wet zekerheden (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders) op 28/03/2015

 • Fiscale optimalisatie (Junior JM) op 20/04/2015

 • De benoemingscommissie (Nationale Kamer van Stagiairs en Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders) op 6/06/2015

 • Justitie en Diversiteit (OP.RECHT.MECHELEN) op 13/10/2015

 • 50 Years of Maritime Law in Motion (European Transport Law) op 10/11/2015

 • De Europese betekenigsverordening en Brussel I bis (CVG (Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders)) op 14/12/2015

 • De evenredige verdeling (Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders ism Die Keure) op 16/10/2019

Publicaties

Voordrachten

 • Op 28/09/2017 voor de Vlaamse Conferentie Antwerpen: de samenwerking tussen gerechtsdeurwaarders en advocaten

 • Gastcollege op 26 maart 2009 met medewerking van Professor Stefan RUTTEN (Gerechtelijk recht UA): De grensoverschrijdende betekening

 • Spreker op het colloquium op 23 april 2009 voor het Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht : de problemen van de gerechtsdeurwaarder vanuit de praktijk

 • Gastcollege op 16 oktober 2009 met medewerking van Professor Melissa VANMEENEN (Insolventierecht UA): Het verloop van de beslagprocedure

 • Gastcollege op 25 maart 2010 met medewerking van Professor Stefan RUTTEN (Gerechtelijk recht UA): Het Europees betalingsbevel

 • Spreker voor de Vlaamse conferentie der Balie van Gent op 29 april 2010: “Het uitvoerend beslag onder derden, van betekening tot verdeling”

 • Gastcollege op 10 december 2010 met medewerking van Professor Melissa VANMEENEN (insolventierecht UA): Het verloop van de beslagprocedure

 • Gastcollege op 31 maart 2011 met medewerking van Professor Stefan RUTTEN : De betekeningsverordening van 13 november 2007 en het Europees Betalingsbevel: een benadering vanuit de praktijk

 • Gastcollege op 22 maart 2012 met medewerking van Professor Stefan RUTTEN (Gerechtelijk recht UA) : Het bewarend beslag op schip

 • Gastcollege op 29 maart 2013 met medewerking van professor Stefan RUTTEN (Gerechtelijk recht UA) : De uithuiszetting

 • Begeleiding stagestudent en evaluatie stagerapporten als jurylid Karel De Grote Hogeschool op 13 juni 2014

 • Gastcollege op 15 december 2014 met medewerking van dhr. Dirk SCHEERS (lector gerechtelijk recht Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) : De gerechtsdeurwaarder

 • Spreker op het seminarie ingericht door M&D Seminars op 23 april 2015 i.sm. Stibbe Advocaten :"Actualia beslag en executierecht".

 • Spreker op de juristendagen te Brasschaat op 27 augustus 2015 "Beslag- en executierecht".

 • Spreker op het seminarie ingericht door M&D Seminars op 15 oktober 2015 "Actualia gerechtelijk recht".

 • Spreker op het seminarie ingericht door M&D Seminars op 19 november 2015 "Actualie beslag- en executierecht".

 • 8 december 2015, Actualia executierecht, voor het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (Universiteit Antwerpen)

 • 01/02/2016, De dwangsom in nationale en grensoverschrijdende context (Knops Publishing) te Houthalen

 • 18/02/2016, De dwangsom in nationale en grensoverschrijdende context (Knops Publishing) te Brussel

 • 19/04/2016, spreker op de studiedag van Sam-Tes: Ontwikkelingen in België, over de uitvoerbaarheid na Potpourri 1 en de dwangsom

 • 21/04/2016, spreker voor de Studiekring Zeeverzekeringen: Actualia Martitiem Beslag, inleiding en de zeevordering in het licht van de RWO-bunkering rechtspraak